THANH LÝ GẤP 50 KỆ HỒ SƠ 5 NGĂN MỚI 95%
THANH LÝ GẤP 50 KỆ HỒ SƠ 5 NGĂN MỚI 95%
1.000.000
Mua hàng
DỌN KHO TỦ HỒ SƠ 3 CÁNH SƠN PU MỚI 90%
DỌN KHO TỦ HỒ SƠ 3 CÁNH SƠN PU MỚI 90%
3.800.000
Mua hàng
TỦ KỆ HỒ SƠ mới 95%
TỦ KỆ HỒ SƠ mới 95%
1.500.000
Mua hàng
Tủ hồ sơ 3 ngăn có tủ nhỏ phía dưới
Tủ hồ sơ 3 ngăn có tủ nhỏ phía dưới
1.700.000
Mua hàng
Thanh lý tủ phụ giám đốc
Thanh lý tủ phụ giám đốc
800.000
Mua hàng
THANH LÝ HỘC DI ĐỘNG MÀU KEM 3 NGĂN
THANH LÝ HỘC DI ĐỘNG MÀU KEM 3 NGĂN
500.000
Mua hàng